• Ida

"Nie widząc lasu dla drzew"


Zaplątać się (w jakiejś sprawie) w szczegółach, że nie dostrzega się sedna sprawy. Jeśli widzisz drzewa a nie dostrzegasz lasu, to straciłeś perspektywę i szukasz czegoś, co jest dosłownie tuż przed tobą.


W przeciwieństwie do wielu innych powiedzeń, jest wiadome, że rozpowszechnienie tego przysłowia, to zasługa Christopha Martina Wielanda. Był jednym z najważniejszych poetów niemieckiego Oświecenia i użył tego wyrażenia w kilku swoich dziełach. Prawdopodobnie czerpał inspiracje z antycznych wzorców.