• Ida

Tutaj pracujemy - krótko o zdaniach PNWM

Updated: Mar 29, 2021


Czy byłeś kiedyś na wymianie szkolnej w Polsce? Albo na wycieczce z klubem muzycznym, grupą sportową lub na wymianie organizowanej przez Twoje miasto? W takim razie prawdopodobnie zetknąłeś się już z PNWM, choć może jeszcze o tym nie wiesz ;)


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest instytucją finansującą, która wspiera projekty wymiany młodzieży. Projekty te są bardzo różnorodne, począwszy od klasycznych wymian szkolnych, poprzez obozy MINT, aż po wspólne projekty teatralne i zawody sportowe.

PNWM nie planuje i nie organizuje tych projektów samodzielnie, ale wspiera je finansowo. Zapewnia również ważne wsparcie metodologiczne, np. poprzez publikacje na temat polsko-niemieckiej historii i kultury, poradniki metodologiczne i propozycje programowe oraz pomoc językową. Ponadto PNWM oferuje dalsze szkolenia i seminaria, zwłaszcza dla nauczycieli i innych organizatorów projektów wymiany młodzieży.


Wiele wymian młodzieży jest możliwych tylko dzięki pracy PNWM, ponieważ ich organizacja jest często są naprawdę kosztowna i wymaga wiele planowania.

Organizatorzy wspierani są przez około 45 pracowników biur w Poczdamie i Warszawie, którzy pracują w różnych referatach. Samo PNWM jest stosunkowo niewielkie: ma jedno biuro w Poczdamie i jedno w Warszawie. My trzy, na przykład, pracujemy w Referacie Koordynacji Projektów Własnych. Jak dokładnie wygląda nasza praca, możecie dowiedzieć się klikając tutaj.


Przy okazji: W tym roku PNWM obchodzi swoje 30. urodziny! Organizacja ta została założona w 1991 roku, gdy podpisano Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W ciągu tych 30 lat zrealizowano około 80.000 projektów, w których wzięło udział ponad 3 miliony młodych ludzi!


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o DPJW, kliknij tutaj.